College van burgemeester en wethouders blikt terug op afgelopen vier jaar

Geplaatst: 27-3-2018

‘Daadkracht’ en ‘genoeg gebeurd, al zat natuurlijk ook niet alles mee’, typeerde BNDeStem onlangs de afgelopen vier jaar van ‘ons’ college van burgemeester en wethouders. Met inwoners die steeds directer bij de besluitvorming worden betrokken, extra aandacht voor veiligheid in alle facetten, nieuwe manieren van jeugdzorg organiseren en afval inzamelen - om maar een paar dingen te noemen – misschien best een aardige karakterisering. Het scheidend college van burgemeester en wethouders blikt terug op ‘2014-2018’.

“Niet alleen onze samenleving verandert, hoe we beleid maken en samenwerken is de afgelopen periode als het ware mee veranderd”, blikt burgemeester Jac Klijs terug. “Niet meer zozeer ‘wij bepalen en u als inwoner volgt’, maar we proberen zoveel mogelijk in te spelen op initiatieven die vanuit onze samenleving zelf komen. Dat doen we met onze dorps- en stadstafels die inmiddels ‘draaien’. Maar ook door te kiezen voor een andere manier van werken: ideeën en plannen die van onze inwoners zelf komen waar mogelijk ondersteunen en zorgen dat ze de benodigde middelen krijgen om ermee aan de slag te gaan. Samen komen tot keuzes, daar gaat het om.”

Dorp Moerdijk

Mooi voorbeeld daarvan vindt Klijs de samenwerking met de inwoners van dorp Moerdijk. “We pakken daar zaken samen op. De herinrichting van het centrum bijvoorbeeld. Maar ook de Moerdijkregeling, die garandeert dat inwoners hun huis altijd aan de gemeente kunnen verkopen met een garantie van 95% van de taxatiewaarde, heeft gezorgd voor een positieve flow in het dorp.”

et de herinrichting van het centrum van Zevenbergen en het terugbrengen van het water hoopt het college daar op hetzelfde. “Eind vorig jaar konden we gelukkig de handtekeningen zetten onder de overeenkomst met de aannemers die de werkzaamheden straks gaan uitvoeren”,  legt vertrekkend wethouder Jaap Kamp uit. “Er is gelukkig steeds meer steun voor de plannen, die zorgen dat het centrum van Zevenbergen straks nog aantrekkelijker is voor inwoners, bezoekers en  ondernemers.”

Nieuw jeugdzorgsysteem

Enorme opgave die het college afgelopen raadsperiode op het bordje kreeg was de transitie op het gebied van jeugd, zorg en werk. Bijvoorbeeld jeugdzorg en participatiewet werden overgeheveld van het rijk naar de gemeenten. Moerdijk koos voor zoveel mogelijk regionaal samenwerken. Resultaat: een nieuw jeugdzorgsysteem waarbij de zorg met andere gemeenten via gezamenlijke inkoopbureaus wordt ingekocht, en de oprichting van het Werkplein. “Het is steeds onze bedoeling geweest om goede zorg te bieden voor diegenen die het nodig hebben”, verduidelijkt wethouder Eef Schoneveld. “De groep die zorg nodig had bleek echter groter dan verwacht en de benodigde zorg zwaarder dan ingeschat. Daardoor ontstond een tekort op onze jeugdzorg, dat we overigens prima konden opvangen uit onze reserves. Mooie uitdaging nu om te zorgen dat we de juiste hulp bieden aan die groep die dat nodig heeft , maar ook te zorgen dat het betaalbaar blijft.”

Flinke stappen werden gezet met het verbeteren van de verkeersveiligheid. Zo’n 80 onveilige knelpunten in de gemeenten werden gepresenteerd, inclusief bijbehorende aanpak om ze op te lossen. Wethouder Thomas Zwiers: “Verder werken we hard aan gedragsbeïnvloeding van verkeersdeelnemers. Maar ook aan het inrichten van verkeersveilige schoolzones en school-thuisroutes.”

Niet onbelangrijk natuurlijk: de financiën. Het scheidend college laat een gezonde balans na. Wethouder Jack van Dorst: “Voor de periode tot 2022 gaan we uit van een sluitende begroting, met voldoende ruimte om eventuele financiële tegenvallers op te kunnen vangen. Jeugdhulp is daarbij dus wel een belangrijk aandachtspunt.”

Hoogtepunten

Hoogtepunten verder voor de collegeleden persoonlijk? “Veiligheid is in Moerdijk nu echt iets dat ‘staat’, reageert Jac Klijs. “Van veiligheid met het oog op bijvoorbeeld het industrieterrein en het vervoer van gevaarlijke stoffen tot bijvoorbeeld veiligheid in huis en op straat: we werken beter dan ooit met alle partijen samen en treffen waar nodig de belangrijke maatregelen.”

Thomas Zwiers: “We zijn steeds ambitieus geweest met ons streven om te zorgen dat we een zo groot aantal mensen met een beperking of afstand tot de arbeidsmarkt weer aan het werk kunnen krijgen. Daar slagen we steeds beter in, we doen het beter dan het landelijk gemiddelde. Trouwens ook als het gaat om het aantal werklozen.” 

Jaap Kamp: “Duurzaamheid was en is een belangrijk thema. Samen zorgen voor minder afval bijvoorbeeld en te zorgen dat we hergebruiken wat hergebruikt kan worden. We hebben gekozen voor een nieuw afval-inzamelsysteem en inmiddels staan in bijna al onze dorpen en steden de afvalcontainers en gaan we het ook echt doen. Met uiteindelijk winst voor het milieu en straks wel degelijk ook voor onze portemonnees.”

Jack van Dorst: “We hebben hard gewerkt aan onze gemeentelijke dienstverlening. Het kon allemaal wel wat efficiënter en effectiever, bleek uit onderzoeken. We hebben hier zeker stappen gezet. De rapportcijfers in de diverse onderzoeken stijgen, en liggen inmiddels boven het landelijk gemiddelde. Daar ben ik blij mee, want het gaat hier om zaken waarmee we onze inwoners direct en persoonlijk helpen. We kiezen voor digitaal waar het kan, maar persoonlijk waar nodig, om zo al onze inwoners zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. Maar we zijn er nog niet: komende jaren gaan we zorgen dat we alles nog meer op maat kunnen ‘organiseren’.”

Eef Schoneveld: “Een mooie, letterlijke bekroning voor Moerdijk was toch echt het verrassingsbezoek van koning Willem-Alexander aan Fijnaart. In het kader van het project ‘De wijkzuster terug’ bezocht hij twee jaar geleden de Fendertshof om zich te laten informeren over hoe de wijkzusters daar werken. Prachtig hoogtepunt voor het werk van de wijkzusters. En eigenlijk voor alle inwoners van Moerdijk natuurlijk, want hoe vaak krijgen we hier nou een staatshoofd op bezoek?”