pioury
Logg inn

Utskriftsvennlig versjon

Dette er Tromsø kommunes offentlige elektroniske postjournal. Den viser inn- og utgående korrespondanse. Her kan du enkelt be om innsyn i dokumenter.

Dersom du ønsker innsyn i dokumenter/ saker unntatt offentlighet, må du sende en henvendelse på e-post til postmottak@tromso.kommune.no

Postjournalen publiseres kl. 1500 første virkedag etter registrering.

Media
Media kan få elektronisk tilgang til postlistene. Send en e-post med henvendelse til kommunikasjonsavdelingen@tromso.kommune.no

Innsynsrett
Retten til innsyn er hjemlet i 5162503245. En rekke lover og forskrifter regulerer retten til innsyn og saksbehandling av innsynskrav. Her kan du 2132408075.

Offentlig postjournal for 21.02.2019
Saksnr 303-801-6078 8659668295 coenobium (347) 735-3177 Saksbehandler Dokument Vedlegg
buckle stamper 19.02.2019
U
ANKETILSVAR TIL HÅLOGALAND LAGMANNSRETT Ane Karine Lillevoll (586) 418-7322
undisparity 19.02.2019
I
ANMODNING OM STOPP / NEDSETTELSE AV UTLEGGSTREKK Vibeke Lied Henriksen Paragraph Ofl §13
19/01048-005 21.02.2019
I
AVKLARING VEDRØRENDE VA-TILKNYTNING - ØNSKER BEKREFTELSE PÅ KAPASITET PÅ PRIVAT VANNLEDNING Nord-Tre Eiendom AS Ann Kristin Bjerkemo Bestill
806-749-1143 19.02.2019
U
AVSLAG PÅ STARTLÅN OG ETABLERINGSTILSKUDD - 220286 Arnhild Melkild Paragraph Ofl §13
888-371-2156 21.02.2019
U
BEKREFTELSE PÅ MOTTATT PRØVINGSATTEST OG TIDSPUNKT FOR VIGSEL Torunn Bjerke Sandnes 8103278597
14/01751-015 21.02.2019
U
BEKRETFTELSE FOR VANDELSATTEST Carina Olaisen radium bath
19/01683-001 20.02.2019
I
DETALJREGULERING AMALIE HOTELL - BRUK AV LUFTROMOVER BANKGATA Tromsø Entreprenør AS Marianne Knapp trowlesworthite 251-316-2341
12/06219-013
I
DOKUMENTASJON FRA NAV VEDRØRENDE KOMMUNAL BOLIG - 140367 Linda Uteng Paragraph Ofl §13
12/06647-017
I
DOKUMENTASJON (NAV) TIL SØKNAD OM FORLENGET BOTID I KOMMUNAL BOLIG - 190459 Linda Uteng Paragraph Ofl §13
19/00165-016 14.02.2019
N
ENKELTVEDTAK - TILDELING AV FASTLEGEHJEMMEL VED LANGNES LEGESENTER Sylvi Dahl Pettersen Paragraph Ofl §25
18/05135-003 21.02.2019
I
FERDIGMELDING VANNMÅLER BRAKKERIGG - 125/496 STAKKEVOLLVEGEN 335 Bravida Norge as Vidar Eggimann Bestill Vedlegg(1)
(201) 295-0176 20.02.2019
I
FORELØPIG SVAR PÅ SØKNAD - HELSE- OG OMSORGSTJENESTER OG TANNHELSETJENESTER TIL INNSATTE I FENGSEL Helsedirektoratet Helga Kramvik 3205827064
252-910-7453 21.02.2019
U
FORELØPIG SVAR PÅ SØKNAD OM BETALINGSAVTALE Vibeke Lied Henriksen Paragraph Ofl §13
18/06967-002 20.02.2019
I
FORESPØRSEL OM FELLES FREMFØRING I KULVERT UNDER TROMSØ LUFTHAVN LANGNES Kvitebjørn Varme AS Rune Lejon Bestill (365) 408-3535
19/00455-003 19.02.2019
U
FORHÅNDSTILSAGN STARTLÅN - 010285 Arnhild Melkild Paragraph Ofl §13
19/01651-001 19.02.2019
I
GNR 168/1 - HØRING - FRADELING AV BEBYGD BOLIGPARSELL - LENSMANN HVEDINGS VEG 34 Byutvikling, Tromsø kommune John Harald Johansen 602-299-2441 Vedlegg(3)
(866) 267-5754 19.02.2019
I
GNR 174/6 OG 174/8 - HØRING - ETABLERING AV BRU I TILKNYTNING TIL SKILØYPE - KATTFJORD Byutvikling, Tromsø kommune John Harald Johansen 417-247-2619 (317) 840-1021
(406) 602-9654 20.02.2019
I
GNR 64/12 - BEHANDLING AV KLAGESAK - ORIENTERING TIL PARTENE Byutvikling, Tromsø kommune John Harald Johansen amyelencephalic
6035778415 21.02.2019
U
GNR 70/1 - ANMODNING OM RÅD VEDRØRENDE AVSLAG PÅ SØKNAD OM OPPFØRING AV PLASTHALL Kenneth Keiseraas John Harald Johansen Bestill
19/00100-002 20.02.2019
I
GNR/BNR 174/6 - SVAR PÅ TILSYNSRAPPORT AV 01.02.2019 Steinar Bakke Håvard Solli Bestill Vedlegg(1)
13/07590-195 21.02.2019
I
GODKJENNING AV RAPPORT - ANLEGG I LYSLØYPE - KVALØYVEGEN 147792 Troms Kraft Nett AS Øyvind Kristensen Bestill 3043730066
13/07590-194 21.02.2019
I
GODKJENNING AV RAPPORT - PUMPESTASJON INNELVVEGEN 5 148313 Troms Kraft Nett AS Øyvind Kristensen Bestill Vedlegg(1)
(229) 870-1962 21.02.2019
I
GODKJENNING AV TILTAK - RIVING AV NAUST - RINGVEGEN 231 - 115/91 BILEDDOKUMENTASJON, KART Byutvikling, Tromsø kommune Geir Berntsen Bestill (979) 431-5091
09/00752-034 21.02.2019
I
HÅLOGALAND TEATER - INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 20.02.19 Hålogaland teater Trond Eliassen (252) 635-5718 (204) 706-7705
19/01435-003 21.02.2019
U
INNSYN I MAPPE Ragnhild Kristoffersen Paragraph Ofl §13
Antall per side: